Τα εξής ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα:

Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Administrator ( help@paranormalteams.net )